زیست فناور توران

تولیدکننده کود بیولوژیک

کودآلی بیولوژیک مایکوپرسیکا ( پودری) از مهمترین محصولات تولیدی میباشد

مزایای کودهای تولید شده:

- توسعه ریشه و افزایش محصول

- افزایش راندمان جذب عناصر غذائی

- افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات

- کاهش شوک ناشی از انتقال نشا ونهال

- کاهش سال آوری باغات میوه

- افزایش کیفیت وتولید محصول سالم

- کاهش مصرف کودهای شیمیائی 

مدیریت : سرکارخانم مهندس نوری بشماره تماس 09127731032

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی :

سمنان - پارک علم و فناوری - بلوار دانشگاه مقابل هتل پارمیدا

شماره تماس دفتر مرکزی : 02732220016الی 18و تلفکس02733316057