فصل پنجم

تولید کننده انواع کودزیستی مایع و آفت کش

تاسیس این شرکت توسعه کشاورزی سالم و پایدار برای رسیدن به محصولات بیشتر و  با کیفیت درسطح باغات و مزارع و همجنین  دستیابی بیشتر به بازار جهانی برای عرضه نهاد های کشاورزی می باشد.

مدیرعامل :دکتر محمدحسین فرحبخش

مدیربازرگانی :آقای مهندس حدادی بشماره تماس :09178030747

آدرس دفترمرکزی: شیراز - پارک علم وفناوری استان فارس وآدرس دفترتهران: خ ولنجک - موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

آدرس کارخانه و شماره تماس: استان فارس -شهرک صنعتی داراب و شماره تماس 07191690711

مزایای استفاده از کودهای تولیدی شرکت :

1- قابل استفاده در تمام باغات و مزارع 

2- تقویت گیاهان  و تنظیم ابرسانی به ریشه و ساقه گیاه

3- دارای عناصر مختلف ترکیبی مورد نیاز گیاهان و احیای خاک مزارع و باغات و گیاهان 

4- محصولات کاملا ارگانیک