95/4/6ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات وفناوری کشاورزی،گیاهی ،ارگانیک و صنایع وابسته

کلی و در نهایت پنج درصدی بیشتر جهت کلیه اعضای انجمن از کلیه شرکتهای عضو درخواست حضور درنمایشگاه فوق الذکر را مینماید جهت کسب اطلاعات بیشتر بادفتر انجمن تماس حاصل فرمایند.