صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 99/5/22 اطلاعیه اندیشکده صنعت وفناوری حوزه کشاورزی

99/5/22 اطلاعیه اندیشکده صنعت وفناوری حوزه کشاورزی


99/5/22 اطلاعیه اندیشکده صنعت وفناوری حوزه کشاورزی

و یا اقای عباسی بشماره 02188509482تماس حاصل فرمایند