صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/4/24 مصاحبه خبرگزاری ایانا با آقای مهندس علیزاده رئیس محترم انجمن صنفی

96/4/24 مصاحبه خبرگزاری ایانا با آقای مهندس علیزاده رئیس محترم انجمن صنفی


96/4/24 مصاحبه خبرگزاری ایانا با آقای مهندس علیزاده رئیس محترم انجمن  صنفی

و ارگانیک میباشد. متن کامل این مصاحبه بشرح ذیل میباشد