کود اکتین ممتاز

کود سالم اکتین

از دیگر محصولات ترکیب آلی بهساز خاک بصورت پودر میباشد و برای کلیه باغات و مزارع  قابل استفاده میباشد

مدیرعامل : آقای مهندس نعمت زاده

آدرس کارخانه - تبریزکیلومتر یک جاده اهر - کارخانه کبریت ممتاز ایران  شماره تماس 04136373086و04136373096