صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 99/12/10اطلاعیه موسسه خاک و آب وزارت جهادکشاورزی

99/12/10اطلاعیه موسسه خاک و آب وزارت جهادکشاورزی


99/12/10اطلاعیه موسسه خاک و آب وزارت جهادکشاورزی

99/12/15لغایت15 فروردین ماه سال 1400ارسال نمونه به ازمایشگاه و جمع بندی امور ثبت نمونه های سال 99 بشرح نامه ذیل مقدرنمیباشد