صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 97/5/9نامه به سازمان ترویج کشاورزی

97/5/9نامه به سازمان ترویج کشاورزی


97/5/9نامه به سازمان ترویج کشاورزی

را نموده مراتب جهت استحضار اعضا تقدیم میگردد ضمنا بعداز برگزاری جلسه نتیجه باطلاع اعضای محترم رسیده خواهد شد