سبز گستر جنگل پارسیان

تولیدکننده کودهای کمپوست گیاهی

شروع به تولید کود مایع آلی بنام جنگل نمود. محصولات این شرکت شامل :

1- کود آلی جنگل دارای ترکیبات صد درصد گیاهی

2- کود مایع آلی جنگل دارای جذاببت  بالا از طریق برگ گیاه

3-کود گوگردی  ارگانیک پائین آورنده قلیاییت خاک

4- کپسول ارگانیک جنگل دارای بیشترین قدرت  برای صرفه جویی در مصرف آبدهی گیاهان زراعی و باغی

تمامی این کودهادارای تائیدیه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور - وزارت جهاد کشاورزی و گواهی انطباق ارگانیک از شرکت پارس گواه  و گواهی نامه موسسه خاک و آب وزارت جهادکشاورزی میباشد

مدیریت : آقای مهندس رحیمی

شماره تماس : 09102667678

شماره تماس دفتر مرکزی:22193764

آدرس دفترمرکزی : تهران خ نیاوران خ یاسر

آدرس کارخانه : ساری - اتوبان ساری بقائم شهرارطه  ابوخیل سالن تولید کمپوست جنگل