صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 98/6/10نمایشگاه بین المللی عراق - سلیمانیه کردستان

98/6/10نمایشگاه بین المللی عراق - سلیمانیه کردستان


98/6/10نمایشگاه  بین المللی عراق - سلیمانیه کردستان

درصورت تمایل بحضور دراین نمایشگاه با دفتر انجمن خانم دوست محمدیانی تماس حاصل فرمایند.