صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/3/21نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان داروئی وتجهیزات وابسته شهر قزوین

96/3/21نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان داروئی وتجهیزات وابسته شهر قزوین


96/3/21نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان داروئی وتجهیزات وابسته شهر قزوین

دراین نمایشگاه را دارند با شمراه تلفن 36260082-081خانم کیانی تماس حاصل فرمایند.