صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 94/8/3انتصاب دبیراجرائی انجمن

لذ از تاریخ فوق کلیه کارهای اجرائی انجمن با امضای ریاست و یا دبیرانجمن ( اقای مهندس محمدی ) انجام  میگردد