98/11/28نمایشگاه تخصصی کشاورزی کشور ارمنستان

با شماره تلفن 09358159985و یا دفتر انجمن خانم دوست محمدیانی تماس حاصل فرمایند