صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/2/10 اطلاعیه موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

96/2/10 اطلاعیه موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی


96/2/10 اطلاعیه  موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

کودی از پذیرش نمونه غیر از بسته بندی  اصلی معذور میباشد. بدیهی است جهت هرگونه پرسش دفتر انجمن آماده پاسخگوئی میباشد