صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 95/12/18 افزایش کیفیت وتقویت سلامت محصولات کشاورزی در دولت یازدهم

ایشان فرمودند بد مصرفی و بی کیفیتی سموم و کود های شیمیائی در گذشته از مشکلات تامین غذای سالم  میباشد  که با بنتیجه رسیدن برجام و رفع تحریم ها دسترسی به سموم با کیفیت و سازگار با محیط زیست فراهم شده است . جناب آقای دکتر حجتی با اشاره به اینکه از مجموع درخواست های برند کودی تاکنون نزدیک به پنج هزاربرند  از طریق  مجوز های موسسه خاک و آب  وزارت جهادکشاورزی - اداره ثبت مواد کودی به ثبت رسیده گفتند: 1082برندکودی در فرآیند ثبت ، پایش  و مجوز بدلیل بی کیفیتی و بی اثری و یا فلزات سنگین از فرآیند تولید و عرضه حذف شده است .

همچنین اشاره نمودند که در دولت یازدهم سطح مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی تا سه برابر افزایش یافته و اظهار امیدواری کردند که تولید محصولات ارگانیک در سطح کشور افزایش یابد.