کودمرغ گرانول گلستان

تولیدکودهای مرغی

انواع کودمرغی بصورت پلت و گرانول

مزایای کودمرغی:

1- اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک و افزایش مواد آلی خاک

2- افزایش میکرو ارگانیسم های مفید خاک 

3- بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیائی و حاصلخیزی خاک

4- کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک 

5- تیره تر کردن خاک و افزایش جذب انرزی

6- افزایش نگهداری آب خصوصا در خاکهای شنی و کاهش پسبندگی خاک های رسی

7- افزایش چسبندگی خاکهای رسی و کاهش موضعی PHخاک

محل و ظرفیت کارخانه :

 • استان گلستان و ظرفیت تولید باغ بر15000تن درسال میباشد

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

 • رشد محصولات کشاورزی و گیاهان تا 25 درصد افزایش می یابد .
 • افزایش جذب عناصر مهم غذایی برای گیاهان 
 • کاهش موضعی  (PH) و فراهم شدن شرایط بهتر برای جذب عناصر غذایی توسط ریشه 
 • تولید محصول سالمتر و با کیفیت 
 • افزایش سطح حاصلخیزی خاک و بهبود شرائط خاک 
 • افزایش عملکرد و در آمد بیشتر کشاورزان و باغداران 
 • کاهش هزینه های تولید ، از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی 
 • حفاظت از محیط زیست با کاهش مصرف کودهای شیمیایی ، 
 • افزایش خاصیت انبار داری محصولات زارعی و باغی

مجوزها و گواهی ها :

دارای گواهینامه ثبت مواد کودی  ازموسسه خاک و آب برای کود مرغی بصورت پلت و گرانول و پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی  

معرفی فرآورده ها :

 • انواع کود طیور بصورت گرانول
 • شماره تماس مدیریت : اقای حاج زنگیان09111816441

 • مسول فنی : خانم مهندس زنگیان09114209004

 • شماره تماس دفتر :01732263103الی 5

 • آدرس دفتر مرکزی دفتر فروش: گرگان  خیابان ایرانمهر خ ابوذرپلاک 16طبقه دوم