صفحه اصلی » اعضاء انجمن » امکان پذیرپارس

مدیریت : جناب اقای مهندس گورکانی به شماره موبایل 09173205645

آدرس : استان فارس 15کیلومتری جاده فیروزآباد 

فواید تولیدات کودEM

این محصول دارای فواید بسیاری  میباشد و برای استفاده در کشاورزی و کشت گلخانه ای و دامپروری و پرورش آبزیان  کشور عرضه شده است EMترکیبی ویژه ومنحصر بفردی بوده که با استفاده از تکنولوژی های نوین 120گونه مختلف ارگانیسم های هوازی و بیهوازی مفید و بسیار موثر را به شکل آزادو طبیعی و بدور از هرگونه تغییرات |ژنتیکی در کنار یکدیگر قرار داده است این میکرو ارگانیسم های موثر عملیت آنزیمی و بیو شیمیائی را درگیاهان فعال ساخته و فرایندهای های سنتز و سوخت وساز را بهبود می بخشد.

ازجمله آنها میتوان به محرک و باعث رشد گیاهان میباشد:

- کاهش ترک خوردگی میوه ها

- مقاوم سازی گیاهان  

-شکوفه زائی و افزایش تشکیل محصول خوب

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

38700076و38735071-071