صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 1401/2/26نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی قزاقستان -آلماتی

1401/2/26نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی قزاقستان -آلماتی


1401/2/26نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی قزاقستان -آلماتی

بدینوسیله از کلیه شرکت های انجمن دعوت بحضور دراین نمایشگاه مینماید جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن خانم دوست محمدیانی و یا اقای مهندس عابدی  و خانم گلزاری بشماره تماس 09029351985 تماس حاصل فرمایند.