صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 95/9/30نمایشگاه تخصصی گل وگیاه ونهاده های کشاورزی بوشهر

95/9/30نمایشگاه تخصصی گل وگیاه ونهاده های کشاورزی بوشهر


95/9/30نمایشگاه تخصصی گل وگیاه ونهاده های کشاورزی بوشهر

ده درصدی از قرار متری 55000 تومان میتواننند استفاده نمایند لذا کلیه اعضا ی انجمن درصورت تمایل بحضور درنمایشگاه با دفتر انجمن خانم محمدی و یا خانم موسیوند مسئول ثبت نام نمایشگاه به شماره09180013632تماس حاصل نمایند