انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

تعدادی ازشرکتهای داخلی تولیدکننده کودهای آلی و زیستی و عوامل کنترل بیولوژیک با عمر فعالیت بیش از سه تا بیست سال، طی سالجاری اقدام به همگرایی درتشکیل "انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی – درحال تأسیس " نموده اند. برگزاری کارگاه های کاربردی اثربخشی فرآورده های آلی و زیستی درکشاورزی ارگانیک و پایدارو تولید محصولات سالم تر درمناطق، تشکیل همایش های ملی و منطقه ای به منظور معرفی برنامه ها با حضورمدیران، کارشناسان کشاورزی و کشاورزان پیشرو نیزاز دیگر برنامه های انجمن بحساب می آید.

درباره انجمن بیشتر بدانید...

اعــضــاء انـــجـــمـــن

اخبار و اطلاعیه‌ها

94/5/17اطلاعیه فوری موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

news

طی خبر فوری موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی اعلام نمودند که کلیه شرکتهای تولیدکننده فرآورده های آلی و زیستی موظف به تکمیل اطلاعات در سایت موسسه فوق الذکردرقسمت پایگاه جامع اطلاعات کودی کشور و دریافت کد رهگیری جهت دریافت مجوز ساخت ( گواهی تطبیق محتوا بابرچسب) میباشند .لذا.......


ادامه مطلب

94/5/3اطلاعیه فوری موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

news

براساس اطلاعیه موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی که بدفتر انجمن واصل گردیده ، آخرین مهلت ارسال درخواست گواهی تطبیق محتوا با برچسب برای شرکت های تولیدکننده کودهای آلی و زیستی 94/5/21میباشد.....


ادامه مطلب

94/4/11 صورتجلسه پانزدهم شورای راهبردی کود

news

این جلسه در تاریخ94/2/28در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با حضور معاونین زراعت و باغبانی و ریاست موسسه تحقیقات خاک وآب و مدیرجهادکشاورزی استان مازندران وروسای انجمن ها ..........


ادامه مطلب

94/4/1گزارش شرکت درنمایشگاه ملی فنآوریهای آب - خاک ومحیط زیست

news

ازتاریخ 23لغایت 26خردادماه سالجاری در مصلی تهران به همت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و ستادتوسعه زیست فناوری اب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست جشنواره ونمایشگاهی برگزار گردید در این نمایشگاه از کلیه شرکت های دانش بنیان و شرکت های عضو این انجمن دعوت بشرکت و حضور گردید.....


ادامه مطلب

94/3/30توسعه کاربردکودهای آلی و زیستی در کشاورزی کشور

news

بند ز ماده 143قانون برنامه پنجم توسعه بشرح ذیل جهت اطلاع تقدیم میگردد


ادامه مطلب

94/2/24جشنواره ونمایشگاه ملی فنآوری های آب وخاک و محیط زیست

news

این جشنواره توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تاریخ 23لغایت 26خردادماه سال جاری در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره)درتهران برگزار میگردد. دبیر جشنواره جناب آقای مهندس بهرامی طی نامه ای از ریاست انجمن درخواست ارسال لیست شرکت های عضو انجمن رانمودند. در این جشنواره....


ادامه مطلب

94/2/12نمایشگاه کشاورزی و دامداری درکی یف اکراین

news

معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی طی اطلاعیه ای اعلام نمود از تاریخ 13لغایت 16خردادماه سال جاری این نمایشگاه در شهر کی یف اکراین برگزار میگردد ازشرکت های عضو انجمن که علاقمند به شرکت در این نمایشگاه میباشند ........


ادامه مطلب