صفحه اصلی » اعضاء انجمن » فناور نانو پژوهش مرکزی
  • آدرس : استان مرکزی - خمین بلوار شهید صدوقی

محصولات :

محصولات تولیدی این شرکت قابل مصرف برای انواع محصولات باغی ، زراعی ، گلخانه و فضای سبز میباشد و دارای مقدار مصرف 2تا 5 کیلوگرم  در هکتار متناسب با نوع محصول و شرائط آب و خاک مزرعه پیشنهاد میباشد.

کودهای بیولوژیک در مقایسه با کودهای شیمیائی از منافع اقتصادی و زیست محیطی فراوانی برخوردارهستند