انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

تعدادی ازشرکتهای داخلی تولیدکننده کودهای آلی و زیستی و عوامل کنترل بیولوژیک با عمر فعالیت بیش از سه تا بیست سال، طی سالجاری اقدام به همگرایی درتشکیل "انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی – درحال تأسیس " نموده اند. برگزاری کارگاه های کاربردی اثربخشی فرآورده های آلی و زیستی درکشاورزی ارگانیک و پایدارو تولید محصولات سالم تر درمناطق، تشکیل همایش های ملی و منطقه ای به منظور معرفی برنامه ها با حضورمدیران، کارشناسان کشاورزی و کشاورزان پیشرو نیزاز دیگر برنامه های انجمن بحساب می آید.

درباره انجمن بیشتر بدانید...

اعــضــاء انـــجـــمـــن

اخبار و اطلاعیه‌ها

94/2/10چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی درکشورچین

news

این نمایشگاه ازتاریخ 23لغایت 31مردادماه سال جاری در شهر چانگ چونگ استان جیلین کشور چین برگزار میگردد......


ادامه مطلب

94/1/17صورتجلسه چهاردهم جلسه شورای راهبردی کود

news

چهاردهمین جلسه شورای راهبردی کود در تاریخ93/12/11ساعت ده صبح در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل گردید. دراین جلسه بدوا به بحث و بررسی در مورد قیمت فروش کودهای یارانه ای و متعادل سازی قیمت های فعلی در بازار......


ادامه مطلب

94/1/17نمایشگاه بین المللی کشاورزی در کشور کلمبیا

news

معاونت زراعت - مدیر ساماندهی کود وبهبود تغذیه گیاه جناب آقای مهندس ملازاده نسبت به ارسال نامه دفتر اموربین الملل وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اطلاع رسانی نمایشگاه بین المللی کشاورزی کشورکلمبیا ازتاریخ 18تیرلغایت 29تیرماه سالجاری جهت شرکتهای عضو انجمن اقدام نموده است.....


ادامه مطلب

انجمن ارگانیک ایران

news

انجمن ارگانیک ایران طی نامه ای اعلام نموده برگزاری نمایشگاه اگرو فود سال1394ازتاریخ 5الی 8خردادماه سالجاری در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران میباشد.....


ادامه مطلب

آخرین جلسه انجمن در سال 1393

news

این جلسه در تاریخ93/12/24باحضور اکثریت اعضای هیئت مدیره و دبیر و منشی انجمن در دفتر شرکت آلکان تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.......


ادامه مطلب

صورتجلسه سیزدهمین جلسه شورای راهبردی کود

news

سیزدهمین جلسه شورای راهبردی کود در تاریخ دوشنبه 93/10/29در محل سالن جلسات معاونت زراعت - دفتر ساماندهی کود وبهبود تغذیه گیاه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل گردید و صورتجلسه مربوطه جهت بهره برداری شرکت های انجمن ایفادمیگردد


ادامه مطلب

دومین کنفرانس محصول ارگانیک ،غذای سالم ، جامعه سالم

news

دومین کنفرانس محصول ارگانیک ،غذای سالم ، جامعه سالم درتاریخ 27فروردین ماه سال 1394در شهر مقدس مشهد برگزار میگردد بدینوسله از کلیه شرکت های عضو انجمن دعوت بعمل می آید که دراین کنفرانس حضور بهمرسانندجزئیات در ادامه مطلب.......


ادامه مطلب