انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

تعدادی ازشرکتهای داخلی تولیدکننده کودهای آلی و زیستی و عوامل کنترل بیولوژیک با عمر فعالیت بیش از سه تا بیست سال، طی سالجاری اقدام به همگرایی درتشکیل "انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی – درحال تأسیس " نموده اند. برگزاری کارگاه های کاربردی اثربخشی فرآورده های آلی و زیستی درکشاورزی ارگانیک و پایدارو تولید محصولات سالم تر درمناطق، تشکیل همایش های ملی و منطقه ای به منظور معرفی برنامه ها با حضورمدیران، کارشناسان کشاورزی و کشاورزان پیشرو نیزاز دیگر برنامه های انجمن بحساب می آید.

درباره انجمن بیشتر بدانید...

اعــضــاء انـــجـــمـــن

اخبار و اطلاعیه‌ها

99/6/22موسسه تحقیقات خاک واب

news

جناب آقای دکتراسدی رحمانی ریاست موسسه خاک و اب وزارت جهادکشاورزی طی نامه ارسالی به سازمان امورمالیاتی درخواست نموده اند، براساس بند3 ماده 12قانون مالیات برارزش افزوده، انواع کودها از مالیات بر ارزش افزوده........


ادامه مطلب

99/6/19خرید تضمینی کودهای فسفاته وسایرکودهای کشاورزی

news

به گزارش اداره روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی طی جلسه وزیرمحترم کشاورزی جناب اقای دکتر خاوازی با جناب اقای دکتر سرقینی وزیر وزارت صمت مقرر شد تامین کودهای فسفاته و پتاسه و سایر کودهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان در قالب همکاری مشترک دو وزارتخانه تامین شود


ادامه مطلب

99/5/22 اطلاعیه اندیشکده صنعت وفناوری حوزه کشاورزی

news

اندیشکده صنعت و فناوری حوزه کشاورزی طی نامه ای اعضای انجمن را دعوت بحضور در دو چالش 1-کاهش آب شوئی و هدر رفت کود اوره 2- اصلاح کود فسفاته بمنظور جلوگیری از نامحلول شدن و تثبیت آن در خاک را نموده اند جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی سایت مندرج در نامه پیوست .........


ادامه مطلب

99/3/24سی و دومین نمایشگاه کشاورزی اوکراین

news

وزارت جهاد کشاورزی - دفتر ساماندهی کود طی نامه ای برگزاری نمایشگاه در اوکراین در تقویم زمانی 11الی 14 اگوست برابر با 21لغایت 24 مردادماه سالجاری در شهر کی یف را اعلام نموده اند . درصورت تمایل بحضور دراین نمایشگاه ......


ادامه مطلب

99/1/18موسسه تحقیقات خاک و آب

news

موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهاد کشاورزی طی نامه پیوست در خصوص ممنوعیت فروش مواد کودی فاقد شماره ثبت از موسسه خاک و آب ،اعلام نموده اند اعضای انجمن ها سریعا نسبت به حذف و جمع آوری مواد کودی فاقد شماره ثبت در بازار اقدام نمایند . درغیراینصورت مطابق.......


ادامه مطلب

98/12/19دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اورمیه

news

شرکت رویداد مجری برگزاری نمایشگاه کشاورزی اورمیه اقدام به برگزاری نمایشگاه کشاورزی و ماشین آلات و نهاده ها از تاریخ 20 لغایت 23 خردادماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه در شهر اورمیه نموده است بدینوسیله از اعضای علاقمند درخواست حضور در این نمایشگاه از طریق فکس و ایمیل مینماید . مسئول دفتر انجمن خانم دوست محمدیانی ....


ادامه مطلب

98/11/28نمایشگاه نهاده ها و کود و سم استان یزد

news

شرکت نمایشگاهی قصرکویر طی نامه ای از کلیه اعضای انجمن دعوت بحضور در نمایشگاه کشاورزی از تاریخ 99/1/19لغایت 99/1/23در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان یزد نموده است لذا از کلیه علاقمندان خواهشمنداست جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های .......


ادامه مطلب